Mamburao Occidental Mindoro, PhilippinesMamburao Occidental Mindoro, PhilippinesMamburao Occidental Mindoro, Philippines

Municipal Ordinance No.03

Town Ordinance | 2003 | Municipal Ordinance No.03

Province of Occidental Mindoro
MUNICIPALITY OF MAMBURAO
OFFICE OF THE SANGGUNIANG BAYAN


PAMBAYANG KAUTUSAN BLG. 01-03
Serye 2003

KAUTUSANG PAG- AMYANDA SA PAMBAYANG KAUTUSAN BLG.
01-00, SERYE 2000" PANGAKAT VII - MGA MAHAHALAGANG
ALITUNTUNIN" PATUNGKOL SA ITINAKDANG PAMASAHE SA
MAMBURAO, OCCIDENTAL MINDORO.

         IPINASYA, mahigpit na ipinapasya ng Sangguniang Bayan ng
Mamburao, Occidental Mindoro, ang mga sumusunod:

Pangkat I
(Pamagat ng Ordinansa)

Ang Ordinansang ito ay tatawaging Pagsusuog sa Pambayang Alituntunin sa pamamasada ng tricycle sa bayan ng Mamburao, Occidental Mindoro.

Pangkat II
(Mga itinakdang pasahe sa bawat rota)

SEKSYON 1) ang maga sumusunod na pamasahe sa tricycl ay itinakda ng komite na siyang magiging batayan ng mga operator at driver sa kanilang pamasada sa bayan ng Mamburao.


 a) POBLACION      
         
ORIGIN  DESTINATION RATE  COLLEGE/
SENIOR CITIZEN
       
First 1 kilometer      4.75 3.80
Kanluran Market   Silangan Market 4.75 3.80
Payompon   Airport/Forestry/    
    OMECO/PAGASA  4.75 3.80
Kanluran Market/   Airport/Forestry/    
Poblacion    OMECO/PAGASA  5.75 4.60
Poblacion     5.75 4.60
Poblacion   Provincial Capitol 5.75 4.60
Payompon   Hospital  6.50 5.20
Poblacion   Dapi Opening  6.50 5.20
    Center  7.50 6.00
    End  9.00 7.20
Poblacion   Dike  4.75 3.80
Poblacion   Boribor  6.00 4.80
Poblacion   Boning  8.00 6.40
Poblacion   Maasim 11.00 8.80
Poblacion   Balibago 9.00 7.20
Poblacion   Paradise  8.00 6.40
Hospital    Dapi         9.00 7.20
         
STUDENT FARE (within Poblacion)     
Elementary  2.00      
High School  3.00      
         
b) TAYAMAAN         
         
ORIGIN    DESTINATION RATE  COLLEGE/
SENIOR CITIZEN
       
Poblacion   Aroma  6.00 4.80
Poblacion   Tayamman Proper  9.00 7.20
Poblacion   Nangul  11.00 8.80
Poblacion   Ragasras 13.00 10.40
Poblacion   Dungon  16.00 12.80
Poblacion   Tikisn  16.00 12.80
Poblacion   Paola 21.00 16.80
Poblacion   Quibrada 21.00 16.80
Poblacion   Lagdaan  16.00 12.80
Poblacion   Tug-ilan 16.00 12.80
Tayamaan    Hospital  7.00 5.60
Dungon    Tayamaan  11.00 8.80
Tayamaan    Tikian  9.00 7.20
         
c) BALANSAY/FATIMA/ TALABAAN    
         
ORIGIN    DESTINATION RATE  COLLEGE/
SENIOR CITIZEN
       
Poblacion   Sawmill 9.00 7.20
Poblacion   Pulong- Bagto 13.00 10.40
Poblacion   Balansay Proper  10.00 8.00
Poblacion   Suntay 15.00 12.00
Poblacion   Bacong 16.00 12.80
Poblacion   Banilad 26.00 20.80
Poblacion   Cacawan  16.00 12.80
Poblacion   Lanas  26.00 20.80
Poblacion   Casoy 12.00 9.60
Poblacion   laguindian 16.00 12.80
Poblacion   Maculbo 12.00 9.60
Poblacion   Fatima 13.00 10.40
Poblacion   Talaban 16.00 12.80
         
d) TANGKALAN/SAN LUIS  
         
ORIGIN    DESTINATION RATE  COLLEGE/
SENIOR CITIZEN
       
Poblacion   San Luis Proper 9.00 7.20
Poblacion   Tangkalan Proper 12.00 9.60
Poblacion   Bunot  6.00 4.80
Poblacion   GCFII 7.00 5.60
Poblacion   GCFII (Looban)  9.00 7.20
Poblacion   Balete 8.00 6.40
Poblacion   Ligang  9.00 7.20
Poblacion   Ligang (Looban) 11.00 8.80
Poblacion   Biguhan  11.00 8.80
Poblacion   Biguhan (Looban) 13.00 10.40
Poblacion   Dapdap (Looban) 13.00 10.40
Poblacion   Tangkalan proper 12.00 9.60
Poblacion   Gumaer  15.00 12.00
Poblacion   Sta. Rosa 15.00 12.00
Poblacion   Banakan (Looban) 13.00 10.40
Poblacion   Igsu 16.00 12.80
         

 Pangkat III
(Parusa sa Paglabag)

SEKSYON 1) Ang sinumang lalabag sa kautusang ito ay may kaparusahang hindi bababa sa halagang isang libong piso (p1000.00) at hindi tataas sa halagang limang libong piso (p,5000.00) o pagkabilanggo nang hindi bababa sa isang buwan ayon sa pasiya ng hukuman ng bayang ito.

 Pangkat IV
(Pagkakaisa)

Ang Ordinansang ito ay magkakabisa matapos itong pagtibayin ng  Sangguniang Panlalawigan at mailathala sa looban ng labin-limang (15)  araw sa mga lugar na dapat ng mabasa ng kinauukulan.

PANGKALAHATANG NAPGKASUNDUAN.

PINATOTOHANAN KO, ang kawastuhan ng Ordinansang ito na halaw sa karaniwang pulo ng Sangguniang Bayan ng Mamburao, Occidental MIndoro ngayong ika - 7 ng Hunyo 2003.

   Patotoo:                 
JESUS ANTONIO J. ROBLES
  Kalihim ng Sangguniang Bayan  
                           
         JOEL C. PANALIGAN
Tagapangulo ng Sangguniang Bayan                           
                           


                Pinagtitibay:               
ALAN T. AQUINO
Punong Bayan